Stichting Zibra biedt een platform om foto- en filmprojecten te realiseren met wissellende thema’s.
Veranderingen in de samenleving zijn aanleiding voor een nieuw project. Cultuur, erfgoed, landschapsontwikkeling
en maatschappelijke onderwerpen vormen het uitgangspunt.

In de meesten projecten wordt er opdracht gegeven aan verschillende kunstenaars die op een eigen manier invulling
geven aan een thema. Dit levert nieuwe en onverwachte invalshoeken op, die uitnodigen tot discussie en meningsvorming.

Projecten dienen ter inspiratie en reflectie over de eigen woon- en leefomgeving en de betekenis van het verleden op heden en toekomst.